КАК ДА ВЗЕМЕМ РАЗМЕРИ ЗА ПЕРДЕТА?

“Два пъти мери – един път режи”

За да сте сигурни, че новите ви пердета ще изглеждат така, както си ги представяте,първата важна стъпка е правилното взимане на размери:

1. Ширина

За да вземете точни размери, винаги измервайте ширината на релсата или корниза, а не ширината на прозореца. Ако монтирате нова релса или корниз, предвидете да покриват между 15 и 30 сантиметра от всяка страна на прозореца (за да не закриват пердетата прозореца, когато са дръпнати встрани), както и 12 до 15 сантиметра над прозореца (ако не се монтира на тавана).

2. Височина

Височината на пердето може да е до пода, до перваза или над перваза.

Препоръчваме Ви пердето да е:
А: На 1 см. от пода
В: На 15 до 20 см. под перваза (или на 2 см. над радиатора)

С: на 1 см. от перваза

Винаги измервайте височината в поне три точки (в двата края и в средата) на релсата или корниза. Перваза или пода често са с денивелация.

За да избегнете влаченето на пердето по пода или перваза, ви препоръчваме да изберете най- малката височина.

Ако пък искате да внесете нотка романтика, като оставите пердетата си да се влачат, добавете минимум 5 см. към измерената дължина от тавана до пода. 

> За релса: измерете височината от върха на релсата, за да може горния край на пердето да я покрива.

> За корниз: измерете височината от долната част на халката на корниза, за да се вижда корниза над пердето.

Когато вземате размери е добре да използвате метална рулетка, вместо линия или шивашки метър. 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply